Tumblelog by Soup.io
 • Songsfrommyheart
 • koszmarek
 • hugebonusreview
 • MerelyGifted
 • blumen
 • misne
 • goldenagah
 • garciacluf
 • ilostmyheadawhileago
 • cosmiclife
 • torinagay
 • bebrave
 • pippameduza
 • kunegunda
 • psyolopher
 • myselfwonderland
 • busunako
 • cebupacificvn
 • reksi0
 • friendstraveluk
 • tsudrats
 • popartstillalive
 • contrapalabra
 • gemma
 • stockholmsyndrome
 • strapple
 • walldecoration
 • elderflower
 • blueeyes88
 • bunnywhite
 • foggyeyes
 • queenfatbabe
 • nataa
 • glupotaboli
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

5340 e93f 500
Reposted fromtfu tfu viacukierek cukierek
5358 a973 500
Reposted fromkaiee kaiee viazachlanny zachlanny
4825 bdfc 500
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viano-longer-kore no-longer-kore

August 18 2017

5809 ec71 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaQudaci Qudaci
0457 806c 500
Reposted fromcuty cuty viaElfLucznik ElfLucznik
1786 31c5
Reposted fromnyaako nyaako viaElfLucznik ElfLucznik
7594 d0c0
Reposted fromkarahippie karahippie viaElfLucznik ElfLucznik
2282 d45d
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
6079 ac8a
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viakerio kerio
9296 f66f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahormeza hormeza
5451 32d7 500

kruma:

Takatsugu Kimura, 1984

Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
(...) czy może być coś cudowniejszego jak objęcie po prostu osoby, którą się kocha, przytulenie się do niej, ucałowanie samych oczu - nie mówiąc już o innych rzeczach. Nawet gdyby to miało trwać krótko, to już jest tyle - chociażby ten pocałunek, kiedy Ci przynosiła płatki owsiane - miłość z wzajemnością, to musi być cudowne, ja o tym nic prawie nie wiem (...).
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaJakisproblem Jakisproblem
9412 0f48 500
Reposted frompixielark pixielark viahormeza hormeza
9414 8ca8 500
Reposted frompixielark pixielark viahormeza hormeza
2696 6b86 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaDeva Deva
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl